Skip Navigation Links
Skip Navigation Links
1› ROZSAH A KVALITA SLUŽEB
2› VLASTNÍ ČINNOST
2.1 SPRÁVA NEMOVITOSTÍ
2.2 PRO-AKTIVNÍ ČINNOST
2.3 PRAVIDELNÁ HLÁŠENÍ MAJITELI
3› ZPROSTŘEDKOVÁNÍ A ZAJIŠTĚNÍ DALŠÍCH SLUŽEB
3.1 TECHNICKÝ SERVIS
3.2 HYGIENA PROSTŘEDÍ
3.3 RECEPČNÍ A BEZPEČNOSTNÍ SLUŽBA
3.4 OSTATNÍ
4› ZHODNOCENÍ
5› STRATEGIE
 Zajišťujeme správu a provoz objektů - zejména tyto činnosti:

§ pronajímání prostorů,

§ uzavírání nájemních smluv,

§ vybírání nájemného,

§ vybírání poplatků za služby a jejich vyúčtování,

§ zajištění plateb daní a poplatků,

§ požární prevence,

§ revize a předpisy,

§ výběr dodavatelů a jejich kontrola,

§ příprava podkladů pro účetní nebo vedení účetnictví, atd.


Speciální činnosti zajišťujeme pomocí vybraných firem.
Pro veškeré činnosti, i pro ty, které sami neprovádíme, máme zpracovány postupy
a směrnice, ty jsou závazné pro všechny a umožňují kvalitní kontrolu. Tento
způsob nám umožňuje vyvinout na dodavatele konkurenční tlak a v případě
nespokojenosti vadný článek okamžitě vyměnit.

Jak se k nám dostanete

Naši obchodní partneři


SVOBODA & WILLIAMS

Nemovitosti v Praze, realitní kancelář, Praha

http://www.svoboda-williams.com/nemovitosti-v-praze/home

› Terronská 7/727, 160 00, Praha 6. Tel › +420 224 319 886, +420 224 317970